Ponuka

ZÁCHRANA A OBNOVA DÁT

Počítačové dáta, fotografie, dokumenty, videá, či iné osobné dáta sú veľmi cenné a žiaľ z praxe vieme, že mnohí si svoje dáta dostatočne nechránia pred ich prípadnou stratou. Na pravidelné zálohovanie dát si spomenieme až vtedy, keď už je neskoro. […]