KAMEROVÉ A BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY

sec-cam2Kamerovým a bezpečnostným systémom sa venujeme viac ako 20 rokov. Našimi spokojnými zákazníkmi sú firmy aj súkromné osoby. Naše kamerové a zabezpečovacie systémy sú nainštalované v rodinných domoch, chatách, garážach, firmách,  ale aj v obciach i mestách ako obecné či mestské systémy.

Pri návrhu systému úzko spolupracujeme s príslušným oddelením polície, ako aj s odbornými firmami v oblasti bezpečnosti. Naša firma je vlastníkom certifikátov na projektovanie a montáž kamerových a bezpečnostných systémov.

Každá inštalácia je jedinečná a iná. Ochotne vám poradíme pri výbere systému, ktorý bude optimalizovaný na konkrétne podmienky a vaše požiadavky. Obhliadku objektu, ako aj technické riešenie a vypracovanie cenovej ponuky máte u nás bezplatne.

Ponúkame vám možnosť spravovať a servisovať  aj systémy,  ktoré vám inštalovala iná firma a tieto systémy vám buď nepracujú spoľahlivo, alebo by ste ich chceli zmodernizovať, poprípade rozšíriť.

Svoju konzultáciu si môžete dohodnúť na tel. čísle: 0905/652709,  mailom na: vlado@pake.sk, alebo môžete aj osobne navštíviť našu predajňu v Zlatých Moravciach.